Å være et «evig offer» – og hvordan komme seg ut av det

Offerrollen kan være viktig. Det å erkjenne at man var et offer, at det man ble utsatt for ikke var ens egen feil, og at det som skjedde aldri skulle ha skjedd, er svært viktig i tilfeller hvor noen sliter med traumer. Det er godt kjent at mennesker som sliter psykisk etter traumatiske hendelser ofte legger skylden på seg selv, og det er viktig i bearbeidingsprosessen at skylden blir plassert der den hører hjemme. Problemet er når du blir værende der over tid. Når du dyrker offerrollen og fortsetter å synes synd på deg selv.

Les mer